آشنایی با روش های تعمیرات تلویزیون

دیدیم که پیشرفت تلویزیون ها چگونه بوده است شاید به یاد داشته باشیم اولین تلویزیون هایی که وارد بازار ایران شده اند ان موقع ما فقط یک شبکه داشتیم همان شبکه اول ولی بعدا به سه تا تبدیل شد که یک تا سه نام گذاری شدند سپس شاهد پیشرفت چشمگیری در عرصه تکنولوژی شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر می خواهیم در مورد تلویزیون ها اطلاعات داشته باشیم باید حتما در آموزش تعمیرات تلویزیون مهارت ها به خصوصی که برای این کار لازم است را مهیا کنیم و ان ها را نیز با تسلط کامل یاد بگیریم و بتوانیم خود را در این عرصه به سایرین معرفی کنیم .

شاید از مجموعه افرادی باشید که به زمینه های تعمیراتی و تعمیرگاهی علاقه داشته باشید و بخواهید اارد این حرفه شوید اگر از این وست هس تید باید به شما تبریک گفت به خاططر این موضوعکه امروزه اعراد کنی هستند که به این رسته از مشاهل علاقه نشان می دهند و اگر می خواهید وارد یکی از این دنیا ها شوید پیشنهاد ما به شما این است ته آموزش تعمیرات تلویزیون را انتخاب کنید زیرا با سیر پیشرفتی کا تلکیزیون ها امروزه در جانعه با خوداختصاص داده اند نیاز هر خانه ای است ته یکی از این دستگاه ها را داشته باشد پس به دلیل وجود فراوانی کا این دستگاه ها لارند بنابداین آموزش تعمیرات تلویزیون ات ها نیز با میل و رغبت خاصی انجان می مزیدو و زمینه میشرفت خوبی روا در جامعا برقرار می سازد اگر از جمله افراد هستسد ته می خواهید اارد این ونیای آموزش تعمیرات تلویزیون شوید یاید همواره به این مکضوع پیرو باشی  که در این زمینه باید اگاهی های کلی را داشته باشید تا بتوانید در این زمینه پیشرفت خوبی داشتا باشید و با یکپیشرفت هنا گیر و همه جانبه در  آموزش تعمیرات تلویزیون دست پیدا کنید و خود همیشه برتر از دیگران بدانید و برای خود ارزش و منزلت دو چندان فائل باشید کا بتوانید در زندگی احساس خوش حالی و سززتدگی کنید و بتوانید دز این راه به دیگران کا نیاز یت یازی و کنک دارند یاری برسانید .یکی از صنعت هایی که امروزه خیلی اهمیت دارد انین آموزش تعمیرات تلویزیون می باشدکه زمینه رشد خوبی را در جانعا خودمان یعنی ایران را دارد و می توانید به یک پیشرفت قابل قبول برسید .

بخش هایی در مورد تعمیرات تلویزیون

در آموزش تعمیرات تلویزیون به مدار فرمان استند بای و یا فرمان روشن نیز توجه نموده  و نقشه را بررسی می کنیم تا مشخص شود که این فرمان ها از کدام پایه  ای سی میکرو صادر می شود و در آموزش تعمیرات تلویزیون می آموزیم که به خازن های صافی توجه شود که از نظر شکل ظاری اش باد کرده و یا ترکیده نباشد  و حتما گاهی مجبور می شویم که خازن را از مدار خارج نموده تا میزان ظرفیت آن را کنترل نماییم و در آموزش تعمیرات تلویزیون این نکته یادآور می شود که الکترولیت داخلی این گونه خازن ها به مرور زمان خشک می شوند و تغییر ظرفیت می دهند پس در تلویزیون های قدیمی تر کنترل ظرفیت آنها لازم می باشد و در آموزش تعمیرات تلویزیون خواهیم آموخت  در مواقعی که از این خازن ها به عنوان کوپلاژ استفاده می شود و داغ شده زودتر خراب می شوند و در این گونه موارد بهتر است به درجه کار خازن نیز توجه شود  و از خازن های مناسب مدار استفاده شود در آموزش تعمیرات تلویزیون نکته لازم به ذکر این می باشد که تا کاملا شاسی را تمیز نکرده ایم تلویزیون را روشن نکنیم.و نکته بعدی که در آموزش تعمیرات موبایل مورد بررسی قرار می دهیم این است که در تغذیه های سوییچ مد از دیود های فرکانسی استفاده می شود  که از نظر تست همانند دیود های معمولی تست می شوند ولی برای یکسو سازی فرکانس بالا کاربرد دارند در صورتی که از دیود های معمولی استفاده شود به علت ظرفیت خازنی زیاد ما بین نیمه هادی ها زود داغ می شوند و سریعا می سوزند.

آموزش تعمیرات تلویزیون ها در قسمتی دیگر شامل عیب یابی افقی و یا هریزنتال می شود که عیب های به وجود آمده در این قسمت از آموزش تعمیرات تلویزیون ها  را می توان در این سر فصل ها خلاصه نمود شامل قطع نور فیوز زدن مات شدن تصویر  در حالی که صدای تلویزیون پخش می شود  و یا ایجاد خطوط بلنک روی تصویر تلویزیون و یا روی راستر و باز در حالی که صدای تلویزیون قابل پخش می باشد و صدا مشکلی ندارد و هم چنین ایجاد خط نور عمودی روی صفحه تلویزیون  و نویز دار شدن تصویر صفحه تلویزیون  و یا کم شدن عرض تصویر در سمت راست که همه در این قسمت از آموزش تعمیرات تلویزیون ها قابل بحث و بررسی می باشند.

قسمتی دیگر از مبحث عیب یابی در آموزش تعمیرات تلویزیون ها شامل عیب یابی ورتیکال می باشد که در آموزش تعمیرات تلویزیون ها با انواع عیوب ممکنه در این طبقه و دسته از عیب یابی آشنا خواهیم شد که شامل خط نور افقی در تصویر تلویزیون  کمبود ارتفاع تصویر در صفحه نمایش تلویزیون جمع شدن تصویر از بالا و یا پایین صفحه تلویزیون یا پرش تصویر صفحه به سمت بالا و یا پایین صفحه تلویزیون و یا مشاهده خطوط بلنک بالای تصویر صفحه تلویزیون  و یا نمایش نور صفحه  به صورت هاله ای حدودا وسط صفحه تلویزیون  و همچنین روئیت یک خط افقی روی صفحه تلویزیون که همه این مبا حث در جایگاه خود در آموزش تعمیرات تلویزیون ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته وعیب یابی و رفع عیب پیرامون این مشکلات مطرح شده در آموزش تعمیرات تلویزیون مطرح می شود.