آموزش تعمیر دستگاه حضور و غیاب

مدت دوره ظرفیت شهریه (به ریال) مهلت ثبت نام (تا تاریخ) ثبت نام
3 هفته 3 1397/01/26 ثبت نام کنید

آموزش تعمیر دستگاه حضور و غیاب

دعوای بین کارمند و کارگر و کارفرما در مورد اینکه فلان روز کی آمدی و یا فلان روز کی رفتی همیشه بوده. کارفرما همیشه به کارگر میگوید که دیر آمدی و زود رفتی.کارگر هم همیشه عکس آنرا را مدعی است اینکه زودتر آمده و دیر تر رفته. برای حل این مشکل راه حل هایی موجود است:

  • اول اینکه همینطور جنگ را طرفین ادامه دهند.
  • دوم اینکه از دفاتر حضور و غیاب استفاده کنند.
  • در این صورت باز هم احتمال خطا هست و آن اینکه ممکن است ساعت را دستی زود بزنند و یا دیر.

آموزش تعمیرات  دستگاه های حضور و غیاب

اما گزینه سوم این است که از دستگاه های حضور و غیاب استفاده کنند. این بهترین حالت ممکن است. نه کارفرما و نه کارگر نمیتوانند مدعی باشند همه چیز مشخص و معلوم است و از روی اثر انگشت و یا کارت برنامه ریزی میشود. مجتمع فنی ملی پایتخت در راستای ارتقاء دوره های الکترونیکی و تعمیراتی خود همیشه پیشگام بوده است. دوره آموزش تعمیرات دستگاه های حضور و غیاب نیز از این قاعده مستثنا نیست