بخش های بیشتر در مورد تعمیرات تلویزیون

در آموزش تعمیرات تلویزیون می بینیم که از عنصری به نام اپتو کپلر به منظور کنترل جریان ویا فرمان استند بای و یا روشن نمودن دستگاه استفاده می شود که معمولا سختمان داخلی ساده ای مرکب از یک گیرنده و فرستنده نوری و عایق از هم دارند

آموزش تعمیرات تلویزیون

در آموزش تعمیرات تلویزیون به مدار فرمان استند بای و یا فرمان روشن نیز توجه نموده  و نقشه را بررسی می کنیم تا مشخص شود که این فرمان ها از کدام پایه  ای سی میکرو صادر می شود و در آموزش تعمیرات تلویزیون می آموزیم که به خازن های صافی توجه شود که از نظر شکل ظاری اش باد کرده و یا ترکیده نباشد  و حتما گاهی مجبور می شویم که خازن را از مدار خارج نموده تا میزان ظرفیت آن را کنترل نماییم و در آموزش تعمیرات تلویزیون این نکته یادآور می شود که الکترولیت داخلی این گونه خازن ها به مرور زمان خشک می شوند و تغییر ظرفیت می دهند پس در تلویزیون های قدیمی تر کنترل ظرفیت آنها لازم می باشد و در آموزش تعمیرات تلویزیون خواهیم آموخت  در مواقعی که از این خازن ها به عنوان کوپلاژ استفاده می شود و داغ شده زودتر خراب می شوند و در این گونه موارد بهتر است به درجه کار خازن نیز توجه شود  و از خازن های مناسب مدار استفاده شود در آموزش تعمیرات تلویزیون نکته لازم به ذکر این می باشد که تا کاملا شاسی را تمیز نکرده ایم تلویزیون را روشن نکنیم.و نکته بعدی که در آموزش تعمیرات موبایل مورد بررسی قرار می دهیم این است که در تغذیه های سوییچ مد از دیود های فرکانسی استفاده می شود  که از نظر تست همانند دیود های معمولی تست می شوند ولی برای یکسو سازی فرکانس بالا کاربرد دارند در صورتی که از دیود های معمولی استفاده شود به علت ظرفیت خازنی زیاد ما بین نیمه هادی ها زود داغ می شوند و سریعا می سوزند.

آموزش تعمیرات تلویزیون ها در قسمتی دیگر شامل عیب یابی افقی و یا هر یز نتال می شود که عیب های به وجود آمده در این قسمت از آموزش تعمیرات تلویزیون ها  را می توان در این سر فصل ها خلاصه نمود شامل قطع نور فیوز زدن مات شدن تصویر  در حالی که صدای تلویزیون پخش می شود  و یا ایجاد خطوط بلنک روی تصویر تلویزیون و یا روی راستر و باز در حالی که صدای تلویزیون قابل پخش می باشد و صدا مشکلی ندارد و هم چنین ایجاد خط نور عمودی روی صفحه تلویزیون  و نویز دار شدن تصویر صفحه تلویزیون  و یا کم شدن عرض تصویر در سمت راست که همه در این قسمت از آموزش تعمیرات تلویزیون ها قابل بحث و بررسی می باشند. قسمتی دیگر از مبحث عیب یابی در آموزش تعمیرات تلویزیون ها شامل عیب یابی ور تیکال می باشد که در آموزش تعمیرات تلویزیون ها با انواع عیوب ممکنه در این طبقه و دسته از عیب یابی آشنا خواهیم شد که شامل خط نور افقی در تصویر تلویزیون  کمبود ارتفاع تصویر در صفحه نمایش تلویزیون جمع شدن تصویر از بالا و یا پایین صفحه تلویزیون یا پرش تصویر صفحه به سمت بالا و یا پایین صفحه تلویزیون و یا مشاهده خطوط بلنک بالای تصویر صفحه تلویزیون  و یا نمایش نور صفحه  به صورت هاله ای حدودا وسط صفحه تلویزیون  و همچنین روئیت یک خط افقی روی صفحه تلویزیون که همه این مبا حث در جایگاه خود در آموزش تعمیرات تلویزیون ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته وعیب یابی و رفع عیب پیرامون این مشکلات مطرح شده در آموزش تعمیرات تلویزیون مطرح می شود.