آموزش ریست کردن ای سی یو

در ادامه آموزش تعمیرات ای سی یو ها  می پردازیم به آموزش ریست کردی ای سی یو ها و آموزش ریست در سیستم های غیر مالتی پلکس  و شناخت انواع روش های غلط ریست و دلائل به کار گیری انواع پوشش بر روی سیستم های پی سی بی و همچنین بررسی انواع مشکلات نرم افزاری در انواع ای سی یو .

آموزش تعمیرات ای سی یو همچنین شامل راه کار سریع تشخیص علل نرم افزاری در ای سی یو

نکته مورد بررسی در آموزش تعمیرات ای سی یو در تشخیص علل نرم افزاری و سخت افزاری بودن ای سی یو می باشد.

آموزش ریست کردن ای سی یو

همچنین آموزش نصب نرم افزاری پرو گرامر و معرفی نو افزار و انواع آن  و همچنین معرفی انواع آداپتور نیز قسمتی از مبحث آموزش تعمیرات ای سی یو ها می باشدو

قسمتی دیگر از آموزش تعمیرات ای سی یو ها می توان اشاره کرد به قرار دادن انواع آی سی برروی آداپتور و آموزش برنامه ریزی از طریق سیستم  و همچنین آموزش تبدیل و فلش نمودن ای سی یو ها. و آموزش برنامه ریزی خام فلش ای سی یو آموزش تعمیرات ای سی یو ها همچنین شامل معرفی اجزا غیر قابل استفاده در نرم افزار.همچنین آموزش تعمیرات ای سی یو ها شامل آموزش نکات بعد از برنامه ریزی و نصب ای سی یو برروی اتومبیل  و آشنایی با انواع مشکلات بعد از برنامه ریزی و شناسایی مشکلات سخت افزاری و انواع علل و مشکلات سخت افزاری و همچنین آموزش آمپر کشی و روشن کردن ای سی یو ها نیز از دیگر نکات آموزش تعمیرات ای سی یو ها می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد

همچنین تشخیص سلامت از طریق آمپر کشی  و معرفی انواع پایه های مثبت و منفی  در ای سی یو ها و شروع کار بر روی سخت افزار همچنین شناسایی آی سی رگو لاتور  و تعریف رگوله سازی نیز قسمتی از آموزش تعمیرات ای سی یو ها می باشد همچنین دلایل خرابی در رگو لاتور و تست ولتی از پایه های آی سی تست ولتی از خازن های تا نتالیم مجاور رگو لاتور نیز آموزش تعمیرات ای سی یو ها را شامل می شود.

شناسایی قطعات در ای سی یو ها نیز یکی از قسمت های اصلی آموزش تعمیرات ای سی یو ها م باشد که در جایگاه خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی