آموزش تعمیر دستگاه پول شمار

آموزش تعمیر دستگاه پول شمار

آموزش تعمیر دستگاه پول شمار : با استفاده بیش از پیش انواع تجهیزات بانکی و لوازم حسابداری از جمله دستگاهای پول شمار و دستگاههای پوز و ATM  مجتمع فنی آموزشی ملی پایتخت بر آن شد تا دورهای تعمیر و نگهداری این گونه تجهیزات را بصورت کاملا تخصصی برگزار نماید تا کارآموزان محترم با این نوع سیستم ها ونحوه تععمیرات این گونه دستگاهها آشنا شوند.

سرفصل های دوره آموزش تعمیر دستگاه پول شمار :

آشنایی با انواع دستگاههای پول شمار

آشنایی با نحوه عملکرد دستگاههای پول شمار

آشنایی با ساختارکلی دستگاههای پول شمار

آشنایی با سنسورهای موجود در دستگاههای پول شمار

سنسور شمارنده پول شمار موتور و سرعت سنج موتور پول شمار

نحوه سرویس و نظافت پول شمار

نمایشگر دستگاههای پول شمار

صفحه کلید دستگاه پول شمار

منبع تغذیه دستگاه پول شمار

آشنایی با پیغام های خطای دستگاه پول شمار

رفع هنگ کردن و عدم شمارش دستگاه

رفع گیر کردن مداوم اسکناس داخل دستگاه هنگام شمارش

عدم کارکرد دستگاه و روشن نشدن دستگاه

مشخصات فردی
وضعیت تحصیلات
اطلاعات تماس
دوره آموزشی